Кадети XIX класе Полицијске академије Бања Лука потписали уговор

DSC_0059Данас је у Управи за полицијску обуку уприличено потписивање Уговора о регулисању међусобних права и обавеза поводом похађања полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука за кадете XIX класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука. Поред припадника Полицијске академије, потписивању уговора присуствовао је и министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач.

У обраћању кадетима, министар је похвалио њихову жељу и ентузијазам за пријем на Полицијску академију, наводећи како морају да наставе да се залажу и током обуке како би задовољили критерије пријема у Министарство и оспособили се за рад у Полицији Републике Српске. Такође, министар је овом приликом истакао да је ово један од начина подмлађивања полиције Републике Српске, као и стратешко опредјељење МУП РС да кадровски ревитализује Полицију Републике Српске.

Укупно вријеме трајања полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије и вријеме предвиђено за полагање стручног испита је 13 мјесеци, односно 791 наставни час на Полицијској академији и 960 радних сати у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Прва фаза полицијске обуке изводи се на Полицијској академији током 6,5 мјесеци и траје 791 наставни час. По завршету прве фазе на Полицијској академији, кадети полажу завршни испит. Кадети који са позитивним успјехом заврше полицијску обуку, односно прву фазу и положе завршни испит, добијају увјерење о завршеној првој фази полицијске обуке и упућују се у полицијске управе Министарства унутрашњих послова Републике Српске на стручно оспособљавање, односно приправнички рад који представља другу фазу полицијске обуке. Стручно оспособљавање – приправнички рад се реализује у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 мјесеци. У току стручног оспособљавања кадети су дужни реализовати 120 радних дана или 960 радних сати. У току ове фазе, ментори координатори и полицајци ментори у полицијским управама оцјењују практично поступање кадета-приправника током стручног оспособљавања. Кадети-приправници који са позитивном оцјеном заврше стручно оспособљавање стичу услов за полагање стручног испита. Трећа фаза полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета Полицијске академије представља припрему за стручни испит и полагање стручног испита. Кадети-приправници, који успешно положе стручни испит, промовишу се у полицијске службеника у чину „млађи полицајац“.