Кадетима представљене активности и начин рада Горске службе спасавања

btyДана 01.11.2017. године  од 17,00 до 18,00 часова, за кадете XIX класе полицијске обуке, реализована је презентација Горске службе спасавања Бања Лука. Презентацију су одржали припадници Горске службе спасавања.

Циљ активности је био да се кадетима представи организација службе, начин одабира нових припадника, процес обуке спасиоца техничара.

Задаци активности су били да се кадетима презентује опрема која се користи приликом акција спасавања, објасни и практично демонстрира њена употреба као и презентација примјера реализованих акција спасавања и потрага широм Републике Српске.