Курс из Криминалистичке технике

У складу са Програмом обуке Управе за полицијску обуку, Планом рада Управе за 2017. годину и на основу Наставног плана и програма курса „Криминалистичка техника“, у периоду од 13.02. до 04.07.2017. године у просторијама Управе за полицијску обуку реализован је курс „Криминалистичка техника“ за 25 полазника.
Циљ курса је био оспособљавање радника Министарства унутрашњих послова који раде у области криминалистичке технике за самостално, стручно и професионално обављање послова и задатака криминалистичког техничара, вршење одређених практичних радњи, а посебно:
- снимање и израда фото-документације,
- цртање криминалистичких скица и цртежа у размјери,
- проналажење, тумачење и обрада материјалних трагова на лицу мјеста,
- дактилоскопирање лица,
- писање захтјева за вјештачење и др.

Дана 04.07.2017. године у просторијама Управе реализован је завршни испит који су задовољили сви полазници курса.