Курс “Методика реализације наставе у обуци одраслих полазника“

1У периоду од 03 – 07.09.2018. године у Управи за полицијску обуку се одржава курс “Методика реализације наставе у обуци одраслих полазника“ који је намијењен за припаднике Управе за полицијску обуку, Центра за обуку и Специјалне антитерористичке јединице. Наведени курс похађа 16 припадника Министарства из наведених организационих јединица који ће у наредном периоду учествовати у реализацији различитих облика едукације кадета и полицијских службеника Министарства.

Циљ наведеног курса јесте да се полазници оспособе за правилну и сврсисходну реализацију основне, стручне и специјалистичке обуке кадета Полицијске академије и полицијских службеника Министарства, уважавајући основне андрагошке принципе учења одраслих.

У оквиру петодневног курса, полазницима ће се представити наставни садржаји релевантни за успјешно савлађивање обуке и оспособљавања одраслих попут: андрагогије, принципа учења, мотивације, планирања часа и евалуације наставе, наставних метода и наставних средстава, метода и циљева оцјењивања…