Курс “Методологија извођења наставе“

У периоду од 29.01 – 02.02.2018. године у Управи за полицијску обуку је реализован курс “Методологија извођења наставе“ који је намијењен за припаднике Специјалне антитерористичке јединице који изводе обуку полицијских службеника у овој јединици Министарства. Наведени курс је успјешно окончало 9 полицијских службеника, док је данас, 05.02.2018. године почео истоимени петодневни курс за 10 полицијских службеника САЈ који чине другу групу полазника овог семинара.

Циљ наведеног курса јесте да се полицијски службеници САЈ оспособе за правилну и сврсисходну реализацију стручне и специјалистичке обуке полицијских службеника САЈ, уважавајући основне андрагошке принципе учења одраслих.

У оквиру петодневног курса, полазницима су представљени наставни садржаји релевантни за успјешно савлађивање обуке и оспособљавања одраслих попут: андрагогије, принципа учења, мотивације, планирања часа и евалуације наставе, наставних метода и наставних средстава, метода и циљева оцјењивања…