Начелник Управе учествовао на редовној годишњој IADLEST конференцији

IAEDLWEST1У периоду 19.05. до 25.05.2018. године начелник Управе за полицијску обуку др Миле Шикман учествовао је у раду Међународне конференције директора полицијских академија (IADLEST) која је одржана у Бостону (САД). Главна тема конференције о којој је одржанo предавања је стандарди рада у полицији, са посебним освртом на значај подршке полицијским службеницима. Исто тако, одржано је предавање на тему злоупотреба лијекова, као и синтетичких дрога, те последице повезаности са различитим облицима криминалитета. Поред наведеног на конференцији се дискутовало и о другим темама, као што су: стрес приликом обављања полицијског посла, те развијање стратегија превазилажења истог, улога жена у полицији, са освртом на њихово лидерство, нове технике интервјуисања лица (мотивационо интервјуисање), значај криминалистичко-форензичког истраживања, руковођење истрагама кривичних дјела, рад полиције у заједници – унапређење кроз изградњу повјерења, изазови приликом селекције и избора кадра за полицију, савремени облици комуникације, унапређење професионализма кроз обуку, етику и понашање људи, са освртом на однос између појединачне и етике организације. Исто тако посебна пажња била је посвећена панелима за међународне учеснике. Тако је учествовало више од 20 земаља чији су представници, не само међусобно размјењивали искуства, већ и учествовали у презентацијама и дискусијама. Током одржавања конференције организована су два округла стола на којима су учествовали директори полицијских академија из САД-а и међународни учесници.

Начелник Управе је током конференције узео активно учешће у њеном раду, те је представио полицијско образовање и обуку у Републици Српској, као и успоставио везу са другим полицијским академијама. Исто тако, током Конференције указано је на могућност цертификације полицијских акдадемија од стране ове угледне асоцијације. То би у конкретном случају значило могућност цертификације Управе за полицијску обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске, при чему би цертификат важио три године, у ком периду би могли кориситти погодности које има овај вид стандардизације полицијске обуке са водећим међународним стандардима.

iaedlestIADLEST (International Association of Directors of Law Enforcement – Standard & Training) је међународно удружење директора полицијских академија, које се бави обукoм руководилаца у полицији у циљу унапређења јавне безбједности. Поред тога, IADLEST организује годишње конференције како би размјењивали искуства и успостављали стандарде полицијске обуке. IADLEST служи као национални центар за стандарде полиција и агенција за полицијску обуку, одбора и комисија, као и за обуку широм полицијских академија у Сједињеним Америчким Државама. Начелник Шикман је члан од 2012. године, од када и учествује у раду ове асоцијације.

Учешће на IADLEST конференцији омогућио је програм ICITAP-a у БиХ.