Наставак активности на превенцији негативности на друштвеним мрежама

petrovoДанас су полицијски службеници Управе у Основној школи “Бранко Радичевић“ у Петрову код Приједора одржали предавање о негативностима коришћења друштвених мрежа, те о опасностима и ризицима коришћења којима су посебно виктимизирана дјеца.

Циљ предавања, која се односе на безбједно коришћење интернета, јесте упознавање дјеце о опасностима која постоје на интернету и која су усмјерена ка њима током њихове виртуелне егзистенције, али и упознавање о модалитетима властите заштите током коришћења интернета. Предавањима је присуствовало око 60 ученика.

Овим предавањем, Управа за полицијску обуку наставља са превентивно-едукативним активностима на превенцији малољетничке делинквенције који се реализује на основу Плана и програма спречавања малољетничке делинквенције у основним и средњим школама у Републици Српској.

Циљ активности јесте информисање и едуковање циљне популације о најновијим феноменолошким облицима негативности које су усмјерене ка малољетницима, међу којима се акценат ставља на безбједносне ризике и опасности интернета, а поготово друштвених мрежа, затим на превенцију употребе наркотичких средстава и на препознавање и превенцију сексуалног узнемиравања.

Циљну популацију представљају ученици старијих разреда основних школа и ученици средњих школа, али су предавањима обухваћени и њихови родитељи, као и школско особље, у зависности од претпостављених или исказаних потреба.