Обавјештење за кандидате који су се пријавили на Конкурс за кадете VII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској акадeмији Бања Лука за припадниkе Специјалне антитерористичке јединице

Поступак селекције кандидата који испуњавају услове Конкурса број С/М-611.2-1/19 од 11.02.2019. године, објављеном у листу „Глас Српске“ од 12.02.2019. године, почиње 04.03.2019. године.

На поступак селекције кандидати ће бити позивани по групама, а позивање кандидата ће се реализовати искључиво на интернет страници Управе за полицијску обуку, Полицијске академије Бања Лука (www.education.muprs.org).

Позивање кандидата ће се вршити путем личне ШИФРЕ КАНДИДАТА.

Поступак селекције ће се реализовати током два дана, и то:

1. Први дан у ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта Републике Српске у Бања Луци, улици Здраве Корде 4 (зграда Поликлинике).

Трошкове љекарског прегледа у висини од 183,80 КМ сносе кандидати.

Трошкове љекарског прегледа кандидат плаћа на благајни Завода за медицину рада и спорта Републике Српске на дан љекарског прегледа или уплатом на жиро-рачун Завода за медицину рада и спорта Републике Српске (ЈИБ 4402560240002) број 562-099-802896-33-55, код НЛБ Банке АД Бања Лука. О начину уплате трошкова љекарског прегледа кандидати ће бити упознати у Заводу за медицину рада и спорта Републике Српске.

Приликом приступања љекарском прегледу кандидат је дужан приложити доказ о уплати трошкова прегледа (уплатницу).

На љекарски преглед пред зградом Поликлинике кандидати су дужни да се одазову у складу са позивом до 07,00 часова, а са собом треба да понесу:

- Личну карту,

- Здравствени картон од породичног љекара и евентуалну љекарску документацију из претходног периода.

Напомена: Ујутро, на дан љекарског прегледа кандидати не треба ништа да једу и пију.

Кандидати се јављају раднику Полицијске академије и поступају у складу са његовим упутама.

2. Други дан ће се реализовати поступак селекције, за кандидате који задовоље критеријуме љекарског прегледа, а раелизује се у Управи за полицијску обуку, Полицијској академији Бања Лука, булевар Војводе Живојина Мишића број 10-А, гдје се кандидати јављају до 07,15 часова.

Садржај овог дијела селекције реализује се у једном дану и обухвата:

- Практични дио тестирања – провјера моторичких способности,

- Писмени дио тестирања – тест опште информисаности,

- Усмени дио тестирања – интервју.

Други дан кандидати су дужни са собом понијети:

- спортску опрему (шортц, мајица, патике за салу)

- тренерку, топли дукс, шушкавац

- капу, рукавице

- купаће гаће, капа за пливање, пешкир, папуче

- хемијску оловку.

3. Списак група (ШИФРА КАНДИДАТА), мјесто и вријеме селекције биће објављен на страници Управе (www.education.muprs.org) најкасније до 28.02.2019. године.

Централна комисија