Обавјештење за ванредне студенте

Обавјештавају се ванредни студенти свих година ВШУП да се због малог броја уписаних ванредних студената настава за њих неће организовати у посебним терминима, већ ће они моћи да присуствују  наставним активностима које се према распореду организују за редовне студенте ВШУП.

Ови студенти (на свим годинама) ВШУП, сходно члану 4. Одлуке о начину праћења и валоризовања знања студената ВШУП од 26.09.2011. године, треба да испуне сљедеће предиспитне обавезе:

  1. присуство предавањима, вјежбама, конслутацијама и семинарским расправама (до 5 бодова),
  2. провјере знања – најмање двије (до 40 бодова) и
  3. писмена или усмена обрада рефератске, семинарске или друге повјерене теме (до 5 бодова).

О времену и начину реализације наведених предиспитних обавеза ванредни студенти су дужни да се интересују код предметних наставника и асистената. Такође, како би стекли услове за полагање завршног испита потребно је да ови студенти у току семестра присуствују наставним активностима (предавањима и вјежбама) из сваког предмета најмање једанпут, према распореду предвиђеном за редовне студенте.