Одлуке о утврђивању коначних листа изабраних кандидата за кадете XXII и VIII класе Полицијске академије Бања Лука

У складу са чланом 10, став 3.  Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији („Службени гласник Републике Српске“ број 15/20 и 54/20) и Одлуком министра број С/М-611.2-2/20, од 09.03.2020. године, након окончаног поступка селекције кандидата за кадете XXII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији по конкурсу објављеном у листу „Глас Српске“ од 10.03.2020. године, Комисија за избор кандидата именована Рјешењем министра број С/М-052.5-34/20, од 09.03.2020. године и Рјешењем о измјени рјешења број С/М-052.5-34/20 од 08.07.2020. године, извршила је избор и донијела Одлуку о утврђивању коначне листе изабраних кандидата за кадете XXII класе Полицијске академије Бања Лука.

Одлуку и листу кандидата се може погледати на сљедећем документу: Konačna lista 22 klasa

Управа за полицијску обуку, у складу са чланом 12, Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији („Службени гласник Републике Српске“ број 15/20 и 54/20) покреће поступак за провјеру подобности кандидата за обављање полицијских послова.

Ако кандидат са коначне листе не задовољи критеријуме провјере, брише се са коначне листе, а његово мјесто, након позитивне оцјене о подобности, попуњава сљедећи кандидат са коначне листе.

 

 

У складу са чланом 13, став 3.  Правилник о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији за припаднике Специјалне антитерористичке јединице („Службени гласник Републике Српске“ број 8/19) и Одлуком министра број С/М-611.2-1/20, од 09.03.2020. године, након окончаног поступка селекције кандидата за кадете VIII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији за припаднике Специјалне антитерористичке јединице по конкурсу објављеном у листу „Глас Српске“ од 10.03.2020. године, Комисија за избор кандидата именована Рјешењем министра број С/М-052.5-33/20, од 09.03.2020. године и Рјешењем о измјени рјешења број С/М-052.5-33/20 од 16.03.2020. године, извршила је избор и донијела Одлуке о о утврђивању коначне листе изабраних кандидата за кадете VIII класе Полицијске академије Бања Лука за припаднике Специјалне антитерористиче јединице.

Одлуку и листу кандидата се може погледати на сљедећем документу: Konačna lista 8 klasa – SAJ.

Изабрани кадети ће се накнадно позвати на почетак полицијске обуке путем интернет странице Управе за полицијску обуку.