Одржан семинар “Полицијски и криминалистички аспект полицијских овлашћења“

DSC_0004У периоду од 03.11.2014. године до 14.11.2014. године у просторијама Управе за полицијско образовање одржан је трећи по реду семинар “Полицијски и криминалистички аспект полицијских овлашћења“ намијењен полицијским службеницима ЦЈБ Бања Лука.

Као и претходних семинара са овом тематиком, циљ је био да се полицијски службеници усаврше у законитом, правилном и ефикасном предузимању конкретних полицијских овлашћења, уважавајући безбједносне, полицијске и нормативне аспекте примјене сваког овлашћења. Овај семинар је први који настоји да на свеобухватан начин третира поједина полицијска овлашћења, и то са безбједносног, полицијског, криминалистичког, кривичнопроцесног и прекршајноправног аспекта.

Током семинара, акценат је био на “класичним“ полицијским овлашћењима, али нису запостављена ни овлашћења која претежно примјењују припадници криминалистичке полиције, која су се посматрала кроз оперативно-тактичке радње и мјере и истражне радње. Чињеница да је семинар трајао десет радних дана потврђује садржајност и домете семинара.

Кроз семинар се настојала афирмисати најбоља пракса поступања, наравно имајући у виду нормативне основе и практичне околности сваког поступања. Током реализације семинара, полазници су посебно указивали на практичне проблеме које имају приликом предузимања појединих овлашћења, те на модалитете предупређивања и реаговања на те проблеме.