Одржан семинар „Заштита личних података у Министарству“.

Дана 15.12.2017. године у Управи за полицијску обуку одржан је семинар „Заштита личних података у Министарству“.  Семинару су присуствовали руководни радници  Министарства унутрашњих послова из Полицијских управа Бања Лука, Градишка и Мркоњић Град. Циљ семинара је био упознавање руководних радника са неопходним информацијама из области заштите личних података у Министарству унутрашњих послова, што би допринијело обављању радних задатака и професионалних дужности.