Окончана друга фаза полицијске обуке за кадете XVIII класе Полицијске академије

6Дана 01.09.2017. године, кадети XVIII класе полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука су завршили са другом фазом полицијске обуке.

Полицијска обука кадета се реализује кроз три фазе, које представљају повезану цјелину, након које  кадети полажу стручни испит.

Друга фаза је стручно оспособљавање кадета, уједно и приправнички стаж кадета који су завршили прву фазу полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука.

Друга фаза полицијске обуке је реализован у Полицијској управи Бања Лука у трајању од 24 радне недјеље у оквиру 120 радних дана, односно 960 радних сати.

У току ове фазе, ментори у полицијској управи су оцјенили практично поступање кадета током стручног оспособљавања, односно  приправничког стажа.

Кадети који су са позитивном оцјеном завршили стручно оспособљавање, полицијску обуку настављају у оквиру треће фазе која представља рефлексивну фазу.

12

 

 

 

 

45