Окончана прва фаза обуке за кадете VI класе полицијске обуке и стручног оспособљавања за припаднике Специјалне антитерористичке јединице у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији Бања Лука

DSC_0078Дана 01.09.2017. године окончана је прва фаза обуке за кадете VI класе полицијске обуке и стручног оспособљавања за припаднике Специјалне антитерористичке јединице у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији.

Полицијска обука и стручно оспособљавање кадета Полицијске академије Бања Лука реализује се кроз три фазе, које представљају повезану цјелину, након које кадети полажу стручни испит.

Укупно вријеме трајања полицијске обуке и стручног оспособљавања кадета и вријеме предвиђено за полагање стручног испита је 13,5 мјесеци или 58 радних недјеља, односно 916 наставних часова на Полицијској академији и 960 радних сати у Полицијској управи Бања Лука.

Прва фаза представља полицијску обуку на Полицијској академији у трајању од 6,5 мјесеци, 26 наставних седмица или 863 наставних часова.

По завршету прве фазе на Полицијској академији, кадети полажу завршни испит.

Кадети који са позитивним успјехом заврше прву фазу полицијске обуке и положе завршни испит, добијају увјерење о завршеној првој фази обуке и упућују се у полицијску управу на стручно оспособљавње, односно приправнички стаж.