Основна обука приправника са средњом стручном спремом у Судској полицији Републике Српске

sudskapolicijaseminar1Дана 06.11.2017. године у Управи за полицијску обуку почела је са реализацијом „Основна обука приправника са средњом стручном спремом у Судској полицији Републике Српске“ за осам приправника Судске полиције.

Укупно вријеме трајања основне обуке је 120 наставних часова.

Основна обука полазника реализује се у два дијела, и то: у Управи за полицијску обуку и у организационим јединицама Судске полиције Републике Српске.

Основна обука у Управи за полицијску обуку, Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији реализује се током 16 дана, или 96 наставних часова.

Основна обука у организационим јединицама Судске полиције Републике Српске реализује се током 4 дана, или 24 наставна часа.

Сврха основне обуке је оспособљавање полазника за рад на пословима службеника Судске полиције Републике Српске.

Циљ основне обуке је оспособљавање полазника за компетентно обављање послова службеника Судске полиције Републике Српске у складу са Законом о Судској полицији Републике Српске.

Свечаном почетку обуке присуствовао је директор Судске полиције РС Драгојевић Жељко.