Основну полицијску обуку похађају:

1. Кадети са најмање четвртим степеном школске спреме који се оспособљавају за чин полицајца;

2. Запослени у Министарству са IV степеном стручне спреме, без основног полицијског образовања, који се оспособљавају за чин полицајац, а који су претходно засновали радни однос у Министарству;

3. Запослени у Министарству који понављају знање.

Обука понављања знања организује се за:

  1. припаднике Министарства који нису обављали полицијске послове дуже од три године, а претходно су обављали полицијске послове у Министарству,
  2. полицијске службенике из других полицијских органа који се распоређују у Министарство,
  3. децертификоване полицајце који су на основу правоснажне пресуде распоређени на радно мјесто полицијског службеника.

Током основне полицијске обуке, кадетима и запосленима се обезбјеђује интернатски смјештај у објекту Управе, у складу са важећим прописима и утврђеним потребама Министарства. Међусобна права и обавезе кадета и Министарства утврђују се посебним уговором. Међусобна права и обавезе запослених који се упућују на основну полицијску обуку и Министарства утврђују се рјешењем о премјештају на радно мјесто полицијског службеника, односно рјешењем о пријему у радни однос у Министарство. Уколико кадет не поступа у складу са уговорoм, односно уколико запослени не поступа у складу са рјешењем, сноси одговорност која је предвиђена уговором.