Почетак курса „КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕХНИКА“,

Дана 25.02.2019. године у просторијама Управе за полицијску обуку, почела је реализација курса “Криминалистичке технике “.

Циљ курса је оспособити раднике Министарства унутрашњих послова који раде у области криминалистичке технике за самостално, стручно и професионално обављање послова и задатака криминалистичког техничара, вршење одређених практичних радњи, а посебно: снимање и израда фото-документације, цртање криминалистичких скица и цртежа у размјери, проналажење, тумачење и обрада материјалних трагова на лицу мјеста, дактилоскопирање лица, писање захтјева и друго.

Krim tehnika 25.02.2019-2

Курс су уводним обраћањем отворили начелник Одјељења за специјалистичку обуку Александар Лазић и начелник Jeдинице зa фoрeнзику – Криминaлистичкo тeхничкoг цeнтрa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa Рeпубликe Српске Раденко Новковић.

.