Почетак курса “ Курс за средњи руководни кадар“

У просторијама Управе за полицијску обуку, у организацији Одјељења за специјалистичку обуку, Јединица за стручну обуку, Управа за полицијску обуку, данас је почела реализација курса „Курс за средњи руководни кадар“. Реализација курса предвиђена је у периоду од 05.02. до 23.02.2018. године. Циљ курса је да се освјеже претходна и усвоје нова знања, вјештине и ставове из организације, надлежности и послова полиције, ставове везане за полицијски етички кодекс, да препознају потребу отворене, хоризонталне комуникације битне за тимски рад, да повежу неопходна знања из  области криминалистике, безбједности саобраћаја, прекршајног права и јавног реда и мира, кривичног и кривично процесног права, битна за обављање послова руковођења, те да дискутују о поштовању људских права. Усвајањем нових знања полазници курса ће бити оспособљени за стручно и професионално обављање свих послова и задатака у оквиру њихове надлежности.

Курс похађа 23 полицијских службеника, којима тематске цјелине кроз теоријску и практичну наставу предочавају предавачи из кабинета Директора полиције, Управе полиције и Управе за полицијску обуку. Курс је уводним обраћањем отворио начелник Одјељења за специјалистичку обуку Александар Лазић.