Почетак прве специјалистичке обуке из дактилоскопије

Дана 15.10.2018. године у заједничкој организацији Одјељења за специјалистичку обуку Управе за полицијску обуку и Јединице за форензику – КТЦ Управе за подршку почела је прва специјалистичка обука под називом „Дактилоскопија“ која ће се реализовати кроз 10 радних дана, а према новом наставном плану и програму из јула 2018. године. Обука ће се реализовати за четири полазника криминалистичка техничара из Министарства унутрашњих послова Републике Српске и једног полазника форензичара из Полиције Брчко Дистрикта.

Наставним планом и програмом специјалистичке обуке „Дактилоскопија“ предвиђено је да обука траје 58 наставних часова, од тога се наставни план и програм обуке реализује у оквиру 10 наставних часова теоријског и 40 часова практичног рада са предавачима.

Наставне јединице које су обухваћене наставним планом и програмом су: Опрема и средства у дактилоскопији, Класификација отисака, Хеироскопија, Минуције, АФИС систем, Унос отисака прстију и дланова обрађених лица у систем АФИС, Претрага отисака прстију и дланова кроз базу АФИС, Обрада трагова папиларних линија, Унос употребљивих трагова и претрага кроз базу АФИС и Извјештај о прегледу и идентификацији трагова.

За провјеру знања и рјешавање испитног задатка предвиђено је 8 наставних часова. Параметри за оцјену полазника обуке су писмена провјера знања и испитни задатак на крају обуке.