Предавање о алатима употребе силе

bДана 10.11.2017. године у Управи за полицијску обуку др Драган Арлов је кадетима Полицијске академије Бања Лука и студентима Факултета безбједносних наука Бања Лука одржао предавање о алатима примјене силе.

Професор Арлов је пензионисани полицајац који је цијели радни вијек провео у полицији на радним мјестима од полицајца приправника до командира полицијске станице, након чега је више година био и професор на високошколским полицијским установама гдје је предавао предмете који се односе на тактику употребе силе, док је данас стални судски вјештак из ове области.

Током предавања, професор Арлов је изнио неколико случајева употребе силе из властите праксе, као и из праксе полиција држава региона, указујући на битне недостатке полицијског поступања, те наводећи неопходност законитог, оправданог и правилног поступања у стварним ситуацијама које условљавају примјену силе од стране полицијских службеника.

Посебно је инсистирао на адекватном ходограму примјене средстава силе који подразумијева, поред стварања неопходних нормативних основа за примјену силе, и стварање фактичких претпоставки за успјешну и садржајну примјену конкретног средства силе.

Циљ наведеног предавања јесте да кадети схвате значај законите, оправдане и правилне примјене силе у свакодневним полицијским пословима, али исто тако и да увиде значај поступања након употребе саме силе који се огледа кроз различито документовање те силе.