Представници МУП РС учествовали на семинару “Примјерена употреба силе“

У периоду од 20 – 22.06.2018. године у Мостару је реализован тродневни семинар “Примјерена употреба силе“ намијењен полицијским службеницима и тужиоцима. Семинар је организован од стране Међународног програма помоћи у криминалистичкој обуци Министарства правосуђа САД (ИЦИТАП).

mmoЦиљ семинара јесте да се тужиоци упознају са нормативним оквиром употребе ватреног оружја као средства силе, са интерним процедурама полиције приликом употребе силе, те са поступком извјештавања, документовања и “правдања“ употребљене силе, сходно законским и подзаконским прописима. Такође, циљ семинара се односи и на сагледавање специфичности криминалистичке истраге и поступка доказивања у случајевима гдје постоје индиције да се ради о прекорачењу или злоупотреби полицијских овлашћења која су у вези са употребљеним ватреним оружјем као средством силе.

Тродневном семинару су присуствовали полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, кантоналних министарстава унутрашњих послова, као и тужиоци кантоналних и окружних тужилаштава, те запослени у Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова из Мостара.

Као један од предавача на предметном семинару био је и полицијски службеник Управе Александар Миладиновић, који је представио нормативни оквир употребе ватреног оружја као средства силе сходно Закону о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске.

На крају семинара, учесницима су подијељени цертификати.