Превентивно-едукативна предавања о безбједносним инцидентима усмјереним ка дјеци на интернету

БНУправа за полицијску обуку наставља са превентивно-едукативним активностима на превенцији малољетничке делинквенције који се реализује на основу Плана и програма спречавања малољетничке делинквенције у основним и средњим школама у Републици Српској. Наведене активности се реализују у сарадњи са полицијским службеницима полицијских станица и полицијских управа Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

јаЦиљ наведених активности јесте информисање и едуковање циљне популације о најновијим феноменолошким облицима негативности које су усмјерене ка малољетницима, међу којима се акценат ставља на безбједносне ризике и опасности интернета, а поготово друштвених мрежа, затим на превенцију употребе наркотичких средстава и на препознавање и превенцију сексуалног узнемиравања. Циљну популацију представљају ученици старијих разреда основних школа и ученици средњих школа, али су предавањима обухваћени и њихови родитељи, као и школско особље, у зависности од претпостављених или исказаних потреба.

БН1Усљед наведеног, полицијски службеници Управе за полицијску обуку су дана 05.11.2018. године ученицима првог разреда у Средњој техничкој школи у Бијељини и у Средњој стручној школи у Јањи, те ученицима старијих разреда у Основној школи “Меша Селимовић“ у Јањи одржали предавање на тему безбједног коришћења интернета и друштвених мрежа. Циљ наведених предавања, која се односе на безбједно коришћење интернета, јесте упознавање дјеце о опасностима која постоје на интернету и која су усмјерена ка њима током њихове виртуелне егзистенције, али и упознавање о модалитетима властите заштите током коришћења интернета. Предавањима је присуствовало око 150 ученика.

Наведено предавање је реализовано у склопу акције “Спријечимо вршњачко насиље“ које спроводи Управа полиције, с тим што је акценат у наведеним предавањима био на спречавању електронског вршњачког насиља.