Промоција часописа “Безбједност – полиција – грађани“ и других издања Управе

2Дана 25.12.2018. године у Академији наука и умјетности Управа за полицијску обуку промовисала  је нови број часописа Безбједност-полиција-грађани, као и монографију „Полицијска овлашћења“, „Стројево правило“, приручнике за обуку кадета Полицијске академије и Каталог наставних планова и програма стручног оспособљавања и усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Промоцију је отворио начелник Управе као главни и одговорни уредник часописа Безбједност-полиција-грађани, Миле Шикман који је истакао да часопис „Безбједност-полиција-грађани“ објављује научне и стручне радове из области криминалистике, безбједности, права, као и других наука које су у вези са обављањем полицијског посла.

Промоцији су присуствовали чланови Уређивачког одбора, бројни аутори међу којима су и угледни професори из Црне Горе, припадници Министарства, као и кадети Полицијске академије.

Нови број часописа „Безбједност – полиција – грађани“ садржи дванаест радова и два приказа који задовољавају постављене критеријуме науке и струке, али и техничког уређења. Узимајући у обзир карактер радова, у овом броју објављено је пет прегледних радова, једно претходно саопштење, шест стручних радова, а публикована су и два приказа, приказ музеја полиције и приказ радионице „Специфичности рада са одраслима у домену полицијске обуке“. О новом броју часописа говорио је и члан Уређивачког одбора,  Стево Иветић,  а присутни су имали прилику да виде и презентацију рада „Улога и задаци коњичке полиције са освртом на јачање пројекта Полиција у локалној заједници“, коју су са посебном пажњом изнијели аутори  Дражен Божовић и Љубиша Конатар.

3Промовисана је и монографија „Полицијска овлашћења“, аутора Александра Миладиновића, инспектора за полицијску обуку на Полицијској академији Бања Лука. Др Стево Иветић, један од рецензената монографије, укратко је представио биографске и библиографске референце аутора, а потом је представио и садржај монографије. Истакао је да је аутор у раду користио и 114 библиографских јединица, као и око стотину (домаћих и иностраних) примјера из праксе примјене полицијских овлашћења како би указао на практични аспект примјене полицијских овлашћења, што је и циљ монографије. Стога рецензент и сматра да ће монографија несумњиво унаприједити праксу поступања полиције.

Аутор монографије је истакао да је монографија примарно намијењена полицијским службеницима полиције опште надлежности, те да је конципирана тако да обухвати нормативни оквир примјене конкретног полицијског овлашћења, процедуру примјене, али и етички аспект примјене полицијских овлашћења. Акцентирао је нужност етичког поступања полицијских службеника приликом примјене конкретних полицијских овлашћења, посебно се базирајући на употреби силе од стране полиције. У том контексту, наглашена је и судска пракса домаћих судова, као и судова из окружења, а посебно су у монографији апострофирани примјери из судске праксе Европског суда за људска права у Стразбуру.

DSC_0132Овом приликом, промовисано је 17 приручника за обуку кадета Полицијске академије, а више о томе говорила је начелница Одјељења за израду наставног плана и програма, Драгица Марковић. Она је истакла да су први пут од оснивања Полицијске академије публиковани приручници за полицијску обуку кадета, а израђени су у складу са наставним планом и програмом. Аутори приручника су предметни наставници и стручни сарадници на Полицијској академији.

Посебно задовољство чинила је промоција Стројевог правила Министарства унутрашњих послова, а присутнима се обратио предсједник радне групе која је сачинила поменуто правило, Душко Париповић. Напоменуо је да је Стројево правило намијењено јединицама полиције, полицијским службеницима као и кадетима Полицијске академије, а оно прописује стројеве радње са и без оружја, поздрављање, прилажење, радње за заставом и сабљом, свечани дефиле јединица полиције и многе друге.

Данашња промоција употпуњена је презентацијом Каталога наставних планова и програма стручног оспособљавања и усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Предсједник радне групе која је израдила поменути каталог, Ана Панић, истакла је да Каталог садржи 135 наставних планова и програма те да је извршена ревизија гдје је увршено 10 нових наставних планова и програма. Посебно је нагласила да је у току 2018. године одржано 80 различитих обука за око 1500 полицијских службеника.

На крају промоције, чланови Уређивачког одбора захвалили су се ауторима, позвали их да достављају своје радове и даље, а истакнути су даљи правци развоја и унапређења издавачке дјелатности Министарства унутрашњих послова.