Радионица “Сензибилизација полицијских службеника у реаговању на безбједносне инциденте према дјеци на друштвеним мрежама“

aeМинистарство унутрашњих послова Републике Српске, заједно са канцеларијом УНИЦЕФ-а у БиХ, почело је са реализацијом треће фазе циклуса пројекта “Правда за свако дијете“. У оквиру наведене фазе пројекта, планиране су радионице и други видови обука за полицијске службенике са циљем сензибилизације, публиковање едукативног, радног и пропагандног материјала, те различите пропагандне активности.

Као прва активност, дана 11. и 12.10.2018. године у Бијељини је одржана радионица “Сензибилизација полицијских службеника у реаговању на безбједносне инциденте према дјеци на друштвеним мрежама“ која је била намијењена полицијским службеницима унутрашњих организационих јединица ПУ Бијељина, ПУ Зворник и ПУ Добој. Радионици је присуствовало 20 полицијских службеника из наведених полицијских управа.

Циљ радионице је био упознавање полицијских службеника са феноменологијом безбједносних инцидената на друштвеним мрежама која су превасходно усмјерена ка дјеци, те о модалитетима реаговања на те инциденте, имајући у виду кривичноправни оквир, те криминалистичке могућности. Посебан акценат током радионице је био на могућностима интернет истраге, те на специфичностима предузимања истражних радњи приликом криминалистичке истраге кривичних дјела извршених на или посредством друштвених мрежа гдје су жртве дјеца. Поменута је и неопходност и релевантност превентивних активности, посебно се фокусирајући на активности МУП РС на том плану.

prirucnikaУ оквиру радионице, полицијским службеницима су подијељени публиковани едукативни материјали који су креирани за потребе пројекта. Ради се о књизи “Bezbjednosni incidenti prema djeci na drustvenim mrezama – kriminalisticki aspekt“ и о Prirucniku za roditelje za prevenciju negativnosti na drustvenim mrezama. Наведени приручници су издати од стране Управе за полицијску обуку, а у сарадњи и са подршком УНИЦЕФ-а. Циљ књиге јесте да полицијским службеницима понуди могућност садржајнијег и систематичнијег упознавања са феноменологијом, кривичноправним оквиром и криминалистичким могућностима истраживања безбједносних инцидената према дјеци на друштвеним мрежама, док је циљ приручника да родитеље упозна са њиховим могућностима у превенцији ризичног понашања дјеце током виртуелне егзистенције на друштвеним мрежама. Приручник за родитеље ће се од стране полицијских службеника дијелити родитељима током реализације превентивних активности Министарства.

Наведену радионицу су водили полицијски службеници из Службе министра, организационе јединице Директор полиције, Управе криминалистичке полиције и Управе за полицијску обуку, који иначе и учествују у организацији и реализацији пројектних активности пројекта “Правда за свако дијете“.