Ранг листа кандидата за кадете XX класе Полицијске академије Бања Лука

На сљедећем документу се налази ранг листа кандидата за кадете XX класе Полицијске академије Бања Лука:

Rang lista XX klase

Напомињемо да ће се коначна листа изабраних кандидата, у складу са чланом 12. Правилника о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији доставити Управи за правне и кадровске послове ради спровођења поступка провјере подобности за обављање полицијских послова, тако да ће у Полицијску академију бити примљени само они кандидати који задовољавају поменуте провјере.

Кандидати који буду примљени на обуку у Полицијску академију, о почетку обуке биће нанднадно обавјештени путем ове интернет странице.

Против избора и коначне листе може се изјавити жалба у року од 8 (осам) дана од дана објављивања коначне листе на огласној табли Полицијске академије и интернет страници Управе за полицијску обуку.

Жалба се изјављује министру, путем Јединице за полицијску обуку – Полицијске академије.