Реализација курса „Физичко обезбјеђење“

У периоду од 25.06. до 06.07.2018. године у просторијама Управе за полицијску обуку, у организацији Одјељења за специјалистичку обуку, Јединица за стручну обуку, реализован је курс“ ФИЗИЧКО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ “. 

Циљ обуке је да се полазници курса оспособе и овладају практичним вјештинама неопходним за обављање послова и задатака физичког обезбјеђења, да усвоје теоријска знања из области физичке заштите објеката, употреба средстава и уређаја техничке заштите, криминалистике и начина комуникације, да усвоје знања и овладају вјештином руковања ватреним оружјем, као и да овладају основним  вјештинама самоодбране.

Курс је похађало 16 полазника којима су тематске цјелине кроз теоријску и практичну наставу предочили предавачи из Управе за полицијску обуку.