Реализација семинара „Поступање полиције на мјесту извршења кривичног дјела“,

У периоду од 23.08. до 24.08.2018. године у ПУ Бијељини, у организацији Одјељења за специјалистичку обуку, Јединица за стручну обуку, Управа за полицијску обуку успјешно је завршена реализација семинара “Поступање полиције на мјесту извршења КД“ за потребе полицијских службенике ПУ Бијељина. На семинару су учествовала 23 полазника ПУ Бијељина, и то полицајци и вође сектора.

Предметни семинар је реализован кроз теоријска и практична предавања са циљем оспособљавања полицијских службеника да прошире своја знања, како би се обезбиједило професионално и јединствено поступање приликом криминалистичке обраде лица мјеста, предузимање приоритетних мјера и радњи на лицу мјеста, прикупљања обавјештења и вршења увиђаја на мјесту извршења кривичног дјела или другог криминалног догађаја, као и једнообразан начин документовања предузетих мјера и радњи.