Реализација семинара „Употреба средстава силе“ у ПУ Бијељина

Дана 26.07. и 27.07.2018. године у просторијама ПУ Бијељина је одржан семинар на тему „Употреба средстава силе“.

Циљ семинара је био да се освјеже претходно стечена и усвоје нова знања, вјештине и ставови везани за употребу силе како би се ефикасност и квалитет рада полицијских службеника подигао на виши ниво.

Тематске јединице овог семинара према Наставном плану и програму су биле: Законски и међународни аспекти употребе силе, Извјештај о употреби силе и Службена забиљешка о употреби силе, Презентација Извјештаја о употреби силе и Службених забиљешки о употреби силе од стране полазника, анализе, коментари, сугестије.

Семинару је присуствовало деветнаест полицијских службеника ПУ Бијељина.

Предавачи на семинару су били: Јовановић Зоран-начелник Одјељења за полицијску обуку на Полицијској академији, Миладиновић Александар-инспектор за полицијску обуку, Петровић Бранко-инспектор за специјалистичку обуку Одјељења за специјалистичку обуку и Врећо Славиша-инспектор у Јединици за професионалне стандарде МУП-а РС.