Реализован курс “Вршење увиђаја саобраћајних незгода“

Дана 23.07.2019. године у Управи за полицијску обуку је завршен курс “Вршење увиђаја саобраћајних незгода“ за припаднике МУП-а РС. Курс је почео 24.06.2019. године и трајао 22 наставна дана, односно 125 наставних часова.

Циљ курса је оспособљавање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Српске за вршење увиђаја саобраћајних незгода и поступање у случају кривичне и прекршајне делинквенције у области саобраћаја. Из наведеног произилазе и задаци курса који се односе на упознавање полазника са начином обављања потребних радњи током вршења увиђаја саобраћајних незгода, упознавање са начином обављања криминалистичко техничких радњи при вршењу увиђаја саобраћајних незгода, упознавања са начином похрањивања и кориштења података из информационог система Министарства унутрашњих послова Републике Српске из области вршења увиђаја саобраћајних незгода, као и упознавање са начином сачињавања и комплетирања увиђајне документације.