Реализован завршни испит за кадете XIX класе Полицијске академије Бања Лука

cofУ периоду од 20 – 30.04.2018. године за кадете XIX класе Полицијске академије Бања Лука реализован је завршни испит. Наиме, по завршету I фазе полицијске обуке која је трајала претходних 6,5 мјесеци у оквиру 791 наставног часа, кадети полажу завршни испит. Право да полаже завршни испит има кадет који је I фазу полицијске обуке завршио с позитивним успјехом. Завршни испит се полагао пред испитном комисијом коју је именовао начелник Полицијске академије.

Кадети који су са позитивним успјехом завршили полицијску обуку, односно I фазу и положили завршни испит, добијају увјерење о завршеној I фази полицијске обуке и упућују се у полицијске управе Министарства унутрашњих послова Републике Српске на стручно оспособљавање – приправнички рад.

зСтручно оспособљавање – приправнички рад кадета се реализује у полицијским управама Министарства током наредних шест мјесеци. У току стручног оспособљавања рада, кадети су дужни реализовати 120 радних дана или 960 радних сати. У оквиру II фазе кадети ће реализовати приправнички рад као кадет-приправник. У току ове фазе, ментори координатори и полицајци ментори у полицијским управама ће оцјенити практично поступање кадета-приправника током стручног оспособљавања.

Кадети-приправници који са позитивном оцјеном заврше стручно оспособљавање стичу услов за полагање стручног испита.