Састанак представника Управе и службеника Владе САД-а

Дана 26.09.2013. године у просторијама Управе за полицијско образовање одржан је састанак између представника Управе и службеника Владе САД-а.

 

На почетку састанка, начелник Јединице за основну обуку – Полицијске академије Томислав Миросавић је представио Управу, организационе јединице Управе, те планиране и актуелне активности које се спроводе у Управи, са посебним акцентом на концепт основне полицијске обуке I и II нивоа, стручно усавршавање и редовно високошколско образовање.

 

AmeriНакон уводног излагања начелника, вођа делегације Доналд Хили је указао на циљ посјете, те планиране активности. Том приликом је навео да Влада САД-а, преко амбасада САД-а, од 1996. године обезбјеђује курсеве из антитерористичких активности у којима учествују заинтересовани припадници полицијских агенција из партнерских земаља САД-а. Даље је навео да је на наведеним курсевима (који трају од једне до три седмице) већ учествовало и неколико припадника МУП-а РС, са којима су они накнадно обавили разговоре, те су увидјели да су задовољни наведеним курсевима. Хили је потом навео да је конкретан циљ њихове посјете повремена евалуација (сваке двије до три године) садржаја курсева, усљед чега обилазе партнерске државе, те у разговору са менаџментом полицијских агенција, али и са бившим полазницима курсева настоје да идентификују позитивне и негативне аспекте досадашњих курсева, како би унаприједили актуелне наставне планове и програме (курикулуме) по којима врше обуку. Такође, Хили је истакао да је циљ посјете и да се идентификује евентуална потреба полицијских агенција за оваквом или сличном врстом обуке коју би обезбједио Биро, усљед чега је неопходно да се контактира Канцеларија за сарадњу Амбасаде САД-а у Сарајеву. Поред наведеног, истакнуто је да Биро настоји да укључи и представнике конкретних полицијских агенција у партнерским земљама како би њихови представници учествовали у ревидирању курикулума за наредне курсеве. Хили је истакао да Биро обезбјеђује све врсте курсева у вези са антитерористичком активношћу, укључујући и неке курсеве који имају везе и са криминалистичко-методичким аспектом тероризма, као и са обезбјеђењем лица мјеста терористичког акта.

Поред понуде да полицијски службеници МУП-а РС учествују у курсевима Бироа, од стране чланова делегације је истакнута и могућност да се том приликом преузме њихов материјал (уџбеници, приручници, брошуре и сличан едукативни материјал) који би се, по потреби и могућности, могао користити и у образовне сврхе приликом извођења сличних обука које организује и реализује Управа за полицијско образовање.

На крају, чланови делегације су истакли да се евентуални захтјеви за обуком из ове области, а за коју МУП РС искаже потребе, достављају Канцеларији за сарадњу у Амбасади САД-а у Сарајеву.