Семинар “Контрола и непосредно регулисање саобраћаја“

KontrolairegulisanjesaobracajaДана 26.02.2014. године у Управи за полицијско образовање одржан је семинар „Контрола и непосредно регулисање саобраћаја“. Ово је први у низу семинара на ову тему, који су планирани Програмом рада Јединице за основну обуку-Полицијске академије за 2014. годину.

Семинару је присуствовало 19 полицијских службеника ЦЈБ Бања Лука, од чина млађи полицајац до чина виши наредник.

Циљ семинара је пружити могућност полазницима да освјеже претходно стечена и усвоје нова знања, вјештине и ставове везане за контролу и непосредно регулисање саобраћаја, чиме ће се ефикасност и квалитет рада полицијских службеника подићи на виши ниво.

За остварење наведеног циља полазници су током семинара реализовали задатке који се односе на:

упознавање са Правилником о начину обављања послова контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима;

предузимање адекватних мјера и радњи на основу конкретне ситуације, како би се што успјешније реализовали послови контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима;

упознавање са конкретним писменима приликом обављања послова контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима.

За реализацију наставних садржаја инструктор-наставник је користио модификовано предавање, дискусију, показивање и демонстрацију, самосталну или групну активност по постављеним задацима из сценарија.

Полазници семинара ће добити Увјерење да су похађали семинар “Контрола и непосредно регулисање саобраћаја“.