Семинар “Полицијски интегритет“

DSC_0006Први у циклусу семинара „Полицијски интегритет“ који су планирани Програмом рада Јединице за основну обуку-Полицијске академије за 2014. годину, одржан је у ЦЈБ Приједор, за полицијске службенике од чина млађи полицајац до чина виши наредник.

Семинар је одржан 25.02.2014. године за 18 полицијских службеника тог центра.

Циљ семинара је ојачати механизме превентивног дјеловања за одржавање и јачање законитог и етичког квалитета рада појединца, организационих јединица и Министарства унутрашњих послова Републике Српске у цјелини.

За остварење наведеног циља полазници су током семинара реализовали задатке који се односе на:

- обнављање раније стеченог знања и усвајање новог везано за полицијски интегритет, 

- оцјењивање нивоа корупционог ризика у њиховој организационој јединици,

- предлагање мјера на одржању и јачању полицијског интегритета.

Наставни садржаји су реализовани током 6 наставних часова, односно један наставни дан.

За реализацију наставних садржаја инструктори-наставници су користили модификовано предавање и дискусију.

Полазници семинара ће добити Увјерење да су похађали семинар “Полицијски интегритет“.