Семинар “Примјерена употреба силе“

zdУ периоду од 12 – 14.09.2018. године у Бањој Луци је одржан семинар “Примјерена употреба силе“ који је намијењен полицијским службеницима и тужиоцима. Полазници семинара су били полицијски службеници из МУП РС, кантоналних МУП, Граничне полиције БиХ, Агенције за истраге и заштиту БиХ, Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ и Службе за послове са странцима. Семинару су присуствовали и тужиоци Окружних јавних тужилаштава у Републици Српској, те тужиоци кантоналних тужилаштава из Федерације БиХ, као и тужилац Тужилаштва БиХ.

Семинар је организован од стране Управе за полицијску обуку, у суорганизацији ИЦИТАП, а у реализацији су учествовали и инструктори за ватрену обуку Центра за обуку, те полицијски службеници Јединице за подршку Бања Лука. Такође, у реализацији семинара су учествовали и припадници Агенције за стручно школовање и усавршавање кадрова БиХ из Мостара, комесар МУП Зеничко-добојског кантона, те тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

cu

Циљ семинар јесте сензибилизација полицијских службеника и тужилаца о правном, психодинамском, социјалном и личном аспекту приликом примјене ватреног оружја као средства силе, те сагледавање интерних полицијских и тужилачких процедура у циљу изналажења прихватљивог синергијског модула за поступање у наредним сличним ситуацијама.

Семинар је отворио Директор полиције Републике Српске Дарко Ћулум који је том приликом навео значај одржавања семинара, те потребну заједничке сарадње и координације током истраге догађаја који је иницирао употребу ватреног оружја од стране полицијских службеника.

Начелник Управе за полицијку обуку др Миле Шикман је навео активности које Министарство спроводи у оквиру основне обуке и стручног усавршавања полицијских службеника, посебно апострофирајући употребу силе, те употребу ватреног оружја као полицијског овлашћења са којима се посебно угрожавају људска права и слободе.

ааРадни дио семинара је био теоријског и практичног карактера.

У оквиру теоријског карактера, припадник Агенције за стручно образовање и усавршавање кадрова БиХ из Мостара је пружио теоријку елаборацију принуде као карактериситчног елемента полицијске функције, представљајући и међународне стандарде примјене принуде од стране полиције.

Тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука је представио норамтивни оквир употребе силе и ватреног оружја у Републици Српској, те кривичноправну заштиту полицијских службеника сходно актуелном кривичноправном оквиру, посебно акцентирајући одређене проблеме са којима се тужиоци срећу у пракси.

Комесар МУП Зеничко-добојског кантона је представио карактеристике личног и психодинамског, те социјалног окружења које су од значаја приликом употребе ватреног оружја, посебно наглашавајући значај разумијевања амбијенталних околности за оцјену употребљеног средства силе.

strelisteПолицијски службеник Управе за полицијску обуку полазнике је упознао са интерним процедурама полиције приликом употребе силе, те са поступком извјештавања, документовања и “правдања“ употребљене силе, сходно законским и подзаконским прописима. Такође, елабориране су и специфичности криминалистичке истраге и поступка доказивања у случајевима гдје постоје индиције да се ради о прекорачењу или злоупотреби полицијских овлашћења која су у вези са употребљеним ватреним оружјем као средством силе.

Практични дио семинара састојао се из три дијела. Први дио се односио на ватрену обуку коју су прошли сви полазници семинара, а иста је реализована на стрелишту на Раковачким барама. Обуку су реализовали инструктори Центра за обуку. Други дио се реализовао у просторијама Центра за обуку, а подразумијевао је учешће полазника, као “полицијских службеника у патроли“ у ситуацијама које од њих антиципирају употребу ватреног оружја. Трећи дио обуке су извели припадници Јединице за подршку Бања Лука, а односи се на показну вјежбу савладавања нападача који непосредно напада ватреним оружјем полицијске службенике приликом лишења слободе.

На крају семинара, начелник Управе др Миле Шикман и директор ИЦИТАП у БиХ Laddie Hancock су полазницима подијелили увјерења о завршеном семинару.

cert