Семинар „Рад полиције са малољетницима“

Дана 13. и 14.12. 2018. године за 16 полицијских службеника ПУ Бања Лука, ПУ Мркоњић Град и ПУ Градишка у просторијама Управе за полицијску обуку реализован је семинар „Рад полиције са малољетницима“. Наведени семинар је реализован према Каталогу наставних планова и програма стручног оспособљавања и усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова из 2018. године.

Током наведеног семинара полазницима су презентоване релевантне законске и подзаконске одредбе из области рада полиције са малољетним учиниоцима кривичних дјела и прекршаја, мјера полицијског упозорења за малољетнике за почињена кривична дјела или прекршаје као и друге кривичне и прекршајне санкције за малољетнике, затим специфичности кривичног и прекршајног поступка за малољетне учиниоце кривичних дјела или прекршаја, те специфичности кривичног и прекршајног поступка у којима су малољетници свједоци или жртве кривичних дјела или прекршаја.

Такође, полазницима су изложени психолошки аспекти рада са малољетницима, односно фактори малољетничке делинквенције, карактеристике адолесценције и друштвено неприхватљивог понашања малољетника, те утицај социјализације на понашање дјеце и младих и технике комуникације и начини испитивања малољетног лица осумњиченог за извршење кривичног дјела или прекршаја.

Семинар je трајао 16 наставних часова, од чега је 11 теоријска настава, а у оквиру 4 часа извођене су и анализиране ситуационе вјежбе ‒ комунуникација полиције са малољетником. У оквиру једног часа предвиђена је и реализована евалуација у сврху анализе семинара.

Семинар су одржали испектор за специјалистичку обуку др Николина Грбић-Павловић и инспектор за полицијску обуку мр Александар Миладиновић.