Семинар „Спречавање насиља у породици или породичној заједници“

Дана 16. и 17.08.2018. године за 17 полицијских службеника ПУ Источно Сарајево реализован је семинар „Спречавање насиља у породици или породичној заједници“. Семинар је реализован према Каталогу наставних планова и програма стручног оспособљавања и усавршавања припадника Министарства унутрашњих послова из 2018. године.

У току реализације семинара полазницима су презентоване релевантне законске и подзаконске одредбе из области рада полиције на предметима насиља у породици како из области прекршајног, тако и из области кривичног права. Нарочито је обрађен начин изрицања и спровођења хитних мјера заштите и заштитних мјера из области насиља у породици, а за које су у надлежности Министарства унутрашњих послова.

Семинар се састоји из 12 наставних часова, од чега је 6 теоријска настава, а 6 часова је реализација практичне наставе на којој се кроз припремљене примјере радило на правилном документовању радње насиља у продици.

Семинар су одржали начелник Одјељења за полицијску обуку Зоран Јовановић и  инспектор за специјалистичку обуку др Николина Грбић-Павловић.