Семинар “Спречавање насиља у породици или породичној заједници“

DjukatrebinjeПо Програму рада Јединице за основну обуку-Полицијске академије за 2014. годину, у фебруару мјесецу, реализован је семинар „Спречавање насиља у породици или породичној заједници“, за полицијске службенике, од чина млађи полицајац до чина виши наредник, из ЦЈБ Приједор.

Семинар је одржан 19-20.02.2014. године у просторијама ЦЈБ Приједор за 18 полицијских службеника тог центра.

Циљ семинара је пружити могућност полицијским службеницима да освјеже претходно стечена и усвоје нова знања, вјештине и ставове везане за спречавање насиља у породици или породичној заједници, чиме ће се ефикасност и квалитет рада полицијских службеника дићи на виши ниво.

Наведени циљ се остваривао кроз реализацију задатака семинара, а они су:

- пружање могућности полазницима да обнове раније стечена знања и усвоје нова везана за примјену Закона о заштити од насиља у породици,

- пружање могућности полазницима да на основу показаног или демонстрираног сценарија сачине потребна писмена ради документовања насиља у породици.

Наставни садржаји су реализовани током 12 наставних часова или два наставна дана.

С обзиром на то, да наставни садржаји предвиђају комбинацију теорије и практичних вјежби, инструктори-наставници  су користили различите наставне методе.

У реализацију семинара укључили су се и представници Центра за социјални рад Приједор са циљем да презентују надлежности, мјесто и улогу Центра за социјални рад по питању насиља у породици.

Полазници семинара ће добити Увјерење да су похађали семинар “ Спречавање насиља у породици или породичној заједници“.