Семинар „Супротстављање корупцији и јачање интегритета полицијских службеника“

У складу са новим Планом интегритета Министарства унутрашњих послова РС 2018-2021 у области ризика „Етично и професионално понашање“ у ризику под бројем 11, номенклатура 11.2 предвиђена је едукација запослених о новом Закону о заштити лица која пријављују корупцију, а која је предвиђена наставним планом и програмом семинара „Супротстављање корупцији и јачање интегритета полицијских службеника“. Наведени семинар реализован је 19. јула 2018. године у Полицијској управи Приједор, за 24 полицијска службеника, од стране чланова Тима за интегритет и етику МУП РС мр Маринка Јањетовића и др Гојка Павловића и представника из Управе за полицијску обуку др Николине Грбић Павловић.

Семинар је једнодневног карактера и састоји се из 6 часова теоријског и практичног рада. На семинару полазницима су презентована појмовна одређења о интегритету, затим стратешки и правни оквири за спречавање корупције и јачање интергитета у Републици Српској, те канали за пријаву корупције и других негативних понашања. Током семинара презентовани су и практични примјери за процјену интегритета.

Nikolina2