Семинари за менторе полицајце

менторидобојУ периоду 15 – 16.05.2018. године у ПУ Требиње, те у периоду 17 – 18.05.2018. године у ПУ Добој одржани су Семинари за менторе полицајце ових полицијских управа. Наведеним семинарима је окончан циклус обуке полицијских службеника који су у улози ментора кадета Полицијске академије Бања Лука за вријеме друге фазе обуке, односно стручног оспособљавања – приправничког рада кадета. Кроз циклус обуке, до сада је 98 полицијских службеника у оквиру полицијских станица оспособљено да у улози ментора пружи неопходну помоћ и усмјерава рад кадета током стручног оспо

Циљ семинара јесте да полицијски службеници у улози ментора полицајаца усвоје ново и прошире постојеће знање, да изграде методологију рада и прихвате пуну одговорност за правилан развој кадета полицијске обуке током реализације стручног оспособљавања – приправничког рада у полицијским станицама. Основни циљ обуке полицајаца ментора јесте да се оспособе да компетентно реализују програм стручног оспособљавања – приправничког рада кадета. Улога посебно едукованих ментора полицајаца ће бити да, у координацији са менторима координаторима ПУ, кадете непосредно усмјеравају и оспособљавају током стручног оспособљавања – приправничког рада.

Од 07.05.2018. године кадети XIX класе Полицијске академије Бања Лука су почели са реализацијом друге фазе обуке – стручног оспособљавања и приправничког рада кадета, чији је циљ оспособљавање за компетентно обављање полицијских послова у складу са законима и другим прописима и актима Републике Српске и БиХ, као и међународним уговорима и конвенцијама које су усвојиле Република Српска и БиХ и стандардима полицијског поступања.

За вријеме проведено у обављању послова и задатака униформисаних полицијских службеника, а у складу са условима и начинима реализације Наставног плана и програма полицијске обуке у Полицијској академији, кадети-приправници ће имати могућност да се уз учешће полицајца-ментора оспособе за практичну примјену знања, вјештина, способности и ставова неопходних за компетентно обављање основних полицијских послова.

Програм стручног оспособљавања се реализује у полицијским управама Министарства унутрашњих послова Републике Српске у трајању од 6 мјесеци, односно 120 радних дана, или 960 радних сати.