Ситуациона настава у току полицијске обуке кадета на Полицијској академији

Прва фаза полицијске обуке кадета XXII и VIII класе Полицијске академије, која траје 25 наставних седмица или 679 наставних часова, тренутно се реализује на  Полицијској академији.

У оквиру ове фазе, посебан акценат кадета јесте на настави у оквиру модула “Безбједносни сектор“, “Полицијска овлашћења“, “Лишење слободе“, “Одржавање јавног реда и мира“, “Контрола и регулисање саобраћаја“ и “Сузбијање криминалитета“ и обухвата чак више од половине наставног фонда часова.

Кадети се кроз ситуациону наставу, која представља примарни метод реализације обуке у оквиру модула, оспособљавају за законито, правилно, безбједно и сврсисходно предузимање радњи и мјера у оквиру вршења полицијских послова, међу којима су примарна полицијска овлашћења, оперативно-тактичке радње и мјере и истражне радње.

Кроз ситуациону наставу кадетима предузимају научене радње и мјере у условима који су приближни ситуацијама у којима полицијски службеници поступају у пракси, а потом кроз анализу властите ситуације усмјеравају се ка адекватном и сврсисходном поступању, сходно задатим параметрима који представљају исходе обуке. На овај начин се настоји повезати теоријско знање и вјештине кадета које су стекли у току претходног дијела обуке са знањем и вјештинама које су релевантне за обављање послова полиције опште надлежности за које се кадети и обучавају.

310gs3cofcof