Ситуациона настава за кадете XIX класе Полицијске академије

cofСходно концепту полицијске обуке на полицијској академији Бања Лука, прије полагања завршног испита организује се ситуациона настава или практичне вјежбе поступања полиције у конкретним ситуацијама у трајању од једне наставне недјеље.

Ситуациона настава представља синтезу теоријског знања, усвојених вјештина и формираних ставова кадета током полицијксе обуке, а реализује се кроз 10 ситуација (30 наставних часова) које представљају стварне догађаје.

Највећи број садржаја који је реализован током ситуационе наставе из модула “Јавни ред и мир“ односи се на основне прекршаје јавног реда и мира, прекршаје против функционисања државних органа и јавних служби, прекршаје против интереса малољетника и других категориja лица, остали прекршаји јавног реда и мира, као и заштита од насиља у породици.

Кадети су приликом реализације сваке од ситуација сачињавали одговарајућа писмена, односно изрицали прекршајне санкције и посебне мјере безбједности према починиоцима прекршаја и на тај начин се оспособљавали за одржавање јавног реда и мира у складу са законом и практично поступали.

 cof

Из модула “Примјена полицијских овлашћења и примјена силе“ циљ ситуационе наставе је да се кадети практично оспособе и примјене стечена знања у стварној – реалној ситуацији приликом примјене конкретних полицијских овлашћења, те да се практично оспособе и примјене знања у реалној ситуацији приликом примјене средстава силе, уз комбинацију са примјеном полицијских овлашћења.

Кадети су имали прилике да кроз наставне јединице које се односе на: легитимисање; вербална контрола лица; комбинација легитимисања и вербалне контроле лица; употреба физичке снаге; употреба службене палице; употреба средстава за везивање; комбинација средстава принуде; лишење слободе; лишење слободе којем претходи употреба силе, примијене начине провјере идентитета у складу са законским условима за провјеру и утврђивање идентитета лица и идентификацију предмета.

DSC_0570Такође су практично примијењивали вербалну контролу лица, док су у  конкретним ситуацијама препознали законски основ за примјену средстава силе те у зависности од конкретне ситуације примијењивали су у складу са испуњеним законским условима физичку снагу, средства за везивање и службену палицу. У ситуационој настави, кадети су препознали законски основ за лишење слободе, лишавали слободе лица у конкретној ситуацији са или без употребе силе, зависно од испуњењих законских услова.

30421745_10214102271662300_419743789_nУ оквиру ситуационе наставе из модула “Контрола и регулисање саобраћаја“ реализован садржај се односи на заустављање возила и контролу брзине кретања, затим контролу присуства алкохола у организму као и поштовање саобраћајних прописа (пролазак на црвено свјетло, вожња прије стицања права на управљање, управљање возилом за вријеме трајања заштитне мјере итд.). Кадети су приликом реализације сваке од ситуација сачињавали одговарајућа писмена, односно изрицали прекршајне санкције и посебне мјере безбједности према починиоцима прекршаја и на тај начин се оспособљавали за контролу возача и возила.

30768596_10214102951199288_748343999_oАкценат током ситуационе наставе из модула “Сузбијање криминалитета“ односио се примарно на обезбјеђење лица мјеста различитих деликата гдје су кадети, поштујући 10 фаза у обезбјеђењу лица мјеста, безбједно, благовремно и правилно извршили обезбјеђење лица мјеста, преузимаћи радње и мјере оперативног карактера у циљу обезбјеђивања оптималних услова за криминалистичку обраду лица мјеста. Такође, приликом преузимања одређених активности и учествујући у конкретним ситуацијама, кадети су током ситуационе наставе преузимали и одређене оперативно-тактичке радње и мјере и истражне радње у циљу прикупљања криминалистичко-релевантних информација и доказа.