СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА РАД НА ПРЕДМЕТИМА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ ПУ TРЕБИЊЕ

У периоду од 05.09. до 09.09.2022. године за 12 полицијских службеника ПУ Требиње реализована је Специјалистичка обука за рад на предметима насиља у породици. Наведена обука је реализована у сарадњи са ОСЦЕ мисијом у Босни и Херцеговини те је током пет дана обуке реализован и теоријски и практични дио наставе са номинованим полицијским службеницима са цијеле територије Полицијске управе Требиње.

Измјенама Закона о заштити од насиља у породици у Републици Српској које су донесене 2019. године и са чијом примјеном се почело од маја 2020. године, свако насиље у породици представља кривично дјело. Поред тога, уведена је веома значајна новина, а то је вршење процјене ризика код учиниоца насиља у породици од стране полицијских службеника. У складу са прописаним законским обавезама Министарство унутрашњих послова Републике Српске је донијело Правилник о поступку и начину спровођења процјене ризика, те је донесен и усвојен нови наставни план и програм под називом „Специјалистичка обука за рад на предметима насиља у породици“. Ова обука, а према усвојеном наставном плану и програму који је израђен према стандардима Европског квалификацијског оквира за наставне планове и програме, реализује се у оквиру 60 наставних часова, од чега су 30 часова теоријски и практични рад са наставником, док је 30 наставних часова предвиђено за самостални рад полазника на конкретном примјеру. Полазник који са успјехом заврши обуку добија сертификат о завршеној „Специјалистичкој обуци за рад на предметима насиља у породици“.

У наредном периоду активно ће се реализовати други круг наведене специјалистичке обуке у свим полицијским управама, како би се у што краћем периоду обезбиједило да у свакој полицијској станици буде довољан број сертификованих полицијских службеника за рад на овим предметима.