Специјалистички курс противдиверзионе заштите

У временском периоду од 12.06. до 12.07.2017. године у Београду, Република Србија, у наставном центру „Авала“ и другим пригодним полигонима МУП-а Републике Србије, одржан је „Специјалистички курс противдиверзионе заштите“ за 10 припадника МУП-а Републике Српске. Циљ курса био је обучити полазнике за самостално организовање и извођење противдиверзионих прегледа, и откривање и неутрализацију опасних материја и средстава. Наставни план и програм курса реализован је у потпуности, након чега је свих 10 полазника испунило услове за издавање увјерења о успјешно завршеном „Специјалистичком курсу противдиверзионе заштите“.