Спортски сусрети припадника МУП-а РС – Полицијада 2014

DSC_0004Имајући у виду чињеницу да организовањем спортских такмичења у виду спортских игара област Специјалног физичког образовања добија нову димензију, како у погледу омасовљења тако и квалитета и стручности уз обезбјеђење трајног и систематског рада у области спорта и физичког усавршавања радника МУП-а Републике Српске, Управа за полицијско образовање је у саорганизацији са Синдикатом радника МУП-а Републике Српске од 28. до 30. 3. 2014. године организовала спортско такмичење припадника МУП-а Републике Српске, с циљем подстицања континуитета у спровођењу програма СФО и подизања нивоа психофизичких особина и општих и специјалних физичких способности појединаца и група, мотивисаности за рад и смањења евентуалних повреда на раду, повећања личног задовољства, уз стимулисање свих структура МУП-а за активно учешће у наставно-спортским садржајима и развијање васпитно-образовних вриједности (колективни живот и рад, добри међуљудски односи, другарство, такмичарски дух уз размјену искустава за стварање спортских друштава и секција у свим организационим јединицама МУП). С обзиром на наведено, спортска такмичења би требала да буду средство, а не циљ, за успјешно реализовање свакодневних обавеза на радном мјесту и извршење деликатних задатака који стоје пред сваким припадником МУП-а, што би требало да доведе до омасовљавања учесника у спортско-рекреативним активностима и оспособљавања за потребе службе, као и задовољења потребе радника за кретањем, игром и садржајним коришћењем радног и слободног времена у виду спортских активности.

DSC_0071На спортском такмичењу учествовало је укупно 286 такмичара (230 мушкараца и 56 жена) који су представљали 10 организационих јединица МУП-а (УП, УКП, ОПО, ЦЈБ Бијељина, ЦЈБ Добој, ЦЈБ Бања Лука, ЦЈБ Источно Сарајево, ЦЈБ Требиње и ЦЈБ  Приједор и ВШУП) у 7 спортских дисциплина (крос, стрељаштво, мали фудбал, џудо, карате, одбојка и баскет). Укупан пласман одређивао се на основу бодовања остварених резултата у свим спортским дисциплинама, при чему је прво мјесто бодовано са 10 бодова, друго са 8, треће са 6 и четврто са 4 бода, док се екипама које нису оствариле пласман на једно од прва четири мјеста а учествовале су у одређеној спортској дисциплини додјељивао по 1 бод. Највећи број екипа је узео учешће у малом фудбалу, стрељаштву и баскету, при чему треба посебно похвалити екипе ЦЈБ Бијељина и ВШУП које су узеле учешће у свих седам спортских дисциплина, што се одразило и на коначан пласман.

DSC_0052Препорука је да се спортске игре припадника МУП-а Републике Српске организују сваке године на нивоу МУП РС након спроведених квалификација по организациним јединицама. За одржавање спортских игара треба да се формира Организациони одбор који именује Министарство. Задаци Организационог одбора треба да су:

праћење и подстицање неопходне припреме за организацију спортских такмичења по организационим јединицама и на нивоу МУП-а,

формирање неопходне стручне комисије и одбора за спровођење спорских игара (такмичарска и дисциплинска комисија и протокол о спровођењу такмичења),

припрема програма и пропозиција са календаром такмичења уз правилно информисање учесника.

Програм спортских игара треба да обухвата сљедеће дисциплине:крос (м), стрељаштво (м и ж), џудо (м), карате (м), мали фудбал (м), одбојка (ж), баскет (м), уз могућност проширења и  другим спортским дисциплинама за које се укаже потреба.

Право наступа у такмичарском дијелу Програма треба да имају сва стално запослена лица у МУП Републике Српске, приправници за рад у МУП, кадети ПА и студенти ВШУП.

За организовање спортских такмичења треба извршити одређена улагања у  спортско-рекреативне објекте и садржаје што би резултирало побољшањем интереса за бављењем активностима ове врсте и омасовљавањем наступа на самом такмичењу.

Коначне, појединачне и укупне резултате можете погледати овдје. Коначни резултати по спортским дисциплинама