Теренска обука студената Факултета безбједносних наука Бања Лука

aТеренска обука за студенте друге године Факултета безбједносних наука Бања Лука реализован је у периоду од 16 – 20.07.2018. године, на простору и у објектима Управе за полицијску обуку, на стрелишту на Раковачким барама, на тзв. “Великом језеру“ на Мањачи, као и на другим погодним теренима.

Теренску обуку су реализовали полицијски службеници Управе за полицијску обуку, као и припадници Ронилачког клуба “Бук“ Бања Лука..

Обуку је успјешно окончало 27 студената друге године Факултета.

У складу са Наставним планом и програмом Факултета предвиђено је да студенти друге године по завршетку предавања приступе теренској обуци која представља завршну фазу оспособљавања студената из предмета Полицијска тактика.

bЦиљ обуке јесте да студенти на практичан начин утврде и провјере знања стечена током теоријских предавања и вјежби, усвоје вјештине неопходне за успјешно вршење послова из дјелокруга полиције, прихвате тимски рад и правила понашања у међусобном опхођењу, као и у опхођењу према старјешинама, уз поштовање субординације и хијерархије у служби.

Обука обухвата сљедеће наставне цјелине: Кодекс понашања, Опрема и наоружање полиције, Тактика примјене полицијских овлашћења, Основна тактичка обука и Бојево гађање.

c