Тренинг тренера о заштити дјеце на интернету

тренингтренераПрипадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске учествовали су на шестодневној обуци за тренере из области заштите дјеце од насиља на интернету коју је организовала организација Save the Children за полицијске службенике полицијских агенција у БиХ. На тренингу су били присутни полицијски службеници полицијских управа Министарства унутрашњих послова Републике Српске (по један полицијски службеник из сваке полицијске управе), као и два полиција службеника Управе за полицијску обуку, те полицијски службеници Федералне управе полиције, кантоналних МУП-ова, Агенције за истраге и заштиту БиХ и Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова БиХ из Мостара.

Наведени тренинг је дио пројектних активности које Save the Children реализује за полицијске службенике у БиХ у оквиру пројекта „Спојени и сигурни – Према виртуелном окружењу сигурном за дјецу”.

Циљ тренинга је био оспособљавање полицијских службеника полицијских агенција у БиХ како би исти, након тренинга, у оквиру властитих активности и по властитим наставним плановима и програмима реализовали обуку полицијских службеника полицијских агенција чији су припадници.

Задаци тренинга су се односили на упознавање са феноменологијом негативности које се реализују према дјеци на интернету, о начинима предупређивања и идентификације тих негативности, као и о начинима откривања извршилаца тих негативности, у складу са криминалистичким и кривичнопроцесним специфичностима поступања полиције у интернет окружењу.

На крају тренинга, полазницима су подијељени цертификати о успјешном завршетку обуке за тренере “Заштита дјеце од сексуалног и других облика насиља путем информационо-комуникационих технологија – обука за полицијске службенике“