Тренинг тренера у области заштите дјеце

bbbУ периоду од 11 – 15.06.2018. године полицијски службеник Управе за полицијску обуку Александар Миладиновић присуствовао је “Тренингу тренера у области заштите дјеце“ која је организована у Центру за обуку полиције у Брилу (Brühl) у Њемачкој, а у организацији УН.

Петодневни тренинг је организован у кампу за обуку УН у Брилу. Тренингу је присуствовало 18 полицијских службеника из Ирске, Шпаније, Румуније, Шведске, Норвешке, Италије, Украјине, Њемачке, БиХ, те службеници УН.

Садржај тренинга се односио на заштиту дјеце у складу са међународним и УН конвенцијама.

У оквиру тренинга, који је био модуларног карактера, учесницима су представљени садржаји који се односе на:

  • заштиту дјеце у оквиру мировних операција УН, са акцентом на нормативни оквир заштите дјеце у оквиру мисија УН, те стандарде које припадници мировних мисија УН морају да поштују приликом властитог ангажмана у оквиру мисија;
  • садржај међународних конвенција и протокола који се односе на дјечију заштиту, са посебним акцентом на Конвенцију УН о дјечијим правима, те на стандарде који су референтни за национално законодавство, а проистичу из Конвенције;
  • модалитете и акционе потенцијале заштите дјеце у националним оквирима, са акцентом на међународне стандарде који су инкорпорирани у национална законодавства појединих држава;
  • координацију и субординацију многобројних субјеката заштите дјеце, укључујући и координацију субјеката који дјелују у оквиру мисије УН у кризним подручјима;
  • механизам мониторинга и извјештавања о инцидентима чији су актери дјеца, без обзира на то да ли су у улози жртви, свједока или извршиоца, укључујући и механизам извјештавања о овим инцидентима у кризним подручјима у оквиру УН мисија;
  • улогу и одговорност полицијских службеника у оквиру мисије УН у кризним подручјима који се односе на заштиту дјеце, са акцентом на превенцију негативности усмјерене ка дјеци, те на питање одговорности релевантних субјеката када је у питању заштита дјеце у кризним подручјима;
  • питање задржавања, притварања и лишења слободе дјеце као извршилаца кривичних дјела у кризним подручјима и на стандарде УН који се односе на боравак дјеце лишене слободе у полицијским просторијама;
  • најбољу праксу интервјуисања и обављања разговора са дјецом која су у додиру са законом, реферирајући се на стандарде који проистичу из тзв. Пекиншких, Токијских и Хаванских правила.

По завршетку тренинга учесницима су подијељени цертификати.

ccc