Управа наставља са превентивно-едукативним активностима на спречавању малољетничке делинквенције

aaaaaaУправа за полицијску обуку наставља са превентивно-едукативним активностима на превенцији малољетничке делинквенције који се реализује на основу Плана и програма спречавања малољетничке делинквенције у основним и средњим школама у Републици Српској. Наведене активности се реализују у сарадњи са полицијским службеницима полицијских станица и полицијских управа Министарства унутрашњих послова Републике Српске у координацији са Управом за полицијску обуку.

Циљ наведених активности јесте информисање и едуковање циљне популације о најновијим феноменолошким облицима негативности које су усмјерене ка малољетницима, међу којима се акценат ставља на безбједносне ризике и опасности интернета, а поготово друштвених мрежа, затим на превенцију употребе наркотичких средстава и на препознавање и превенцију сексуалног узнемиравања. Циљну популацију представљају ученици старијих разреда основних школа и ученици средњих школа, али су предавањима обухваћени и њихови родитељи, као и школско особље, у зависности од претпостављених или исказаних потреба.

асдсдсдУсљед наведеног, полицијски службеници Управе за полицијску обуку су дана 24., 26. и 27.10.2017. године у Основној школи “Свети Саво“ у Бањој Луци и Основној школи “Милан Ракић“ у Бањој Луци ученицима осмог и деветог разреда одржали предавање на тему безбједног коришћења интернета и друштвених мрежа, а исто предавање је од стране службеника Управе одржано и дана 30. и 31.10.2017. године ученицима завршних разреда основних школа у Невесињу, Гацку, Требињу и Љубињу.

Циљ наведених предавања, која се односе на безбједно коришћење интернета, јесте упознавање дјеце о опасностима која постоје на интернету и која су усмјерена ка њима током њихове виртуелне егзистенције, али и упознавање о модалитетима властите заштите током коришћења интернета.

Свеукупно, предавањима у неколико наведених школа је присуствовало око 400 учесника осмог и деветог разреда, односно око 400 ученика у току једне седмице је имало прилику да се упозна са безбједносним ризицима и опасностима коришћења друштвених мрежа, али и да научи како да се заштити од тих опасности.