Обиљежавање 20 година од матуре ученика VIII класе Средње школе унутрашњих послова Бања Лука

Бивши ученици VIII класе Средње школе унутрашњих послова дана 24.09.2021. године обиљежили су 20 година од матуре и окончања четворогодишњег средњешколског образовања у овој првој образовној институцији Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Дружење је потврдило да ни двије деценије од последњег часа, нису избрисана сјећања на анегдоте и друге успомене из четири године школовања и живота у интернату.

81Средња школа унутрашњих послова Бања Лука настала је самим формирањем Министарства унутрашњих послова Републике Српске 1992. године. Наиме, Влада Републике Српске је донијела одлуку којом оснива Средњу школу унутрашњих послова са сједиштем у Бањој Луци, те се ова одлука сматра родним листом нове полицијске образовне институције Министарства које је тада било у формирању. Наведено се често са поносом истиче, јер је стварањем Републике Српске створено и полицијско школство које се упоредо са њом и развијало и стасавало. Управо је Средња школа унутрашњих послова Бања Лука прва полицијска образовна институција у Министарству, те и једна од првих јединица у оквиру новоформираног Министарства.

До 2001. године кроз осам класа, школовање у Средњој школи је окончало 1 139 ученика који су по завршетку школовања добили стручно звање “полицајац – техничар за послове безбједности“. Одмах по окончању школовања, заснивали су радни однос у Министарству.

VIII класа Средње школе унутрашњих послова Бања Лука, која је школовање окончала 2001. године и која је обиљежила 20 година од матуре, последња је класа Средње школе унутрашњих послова Бања Лука. По окончању школовања ученика VIII класе, Средња школа је трансформисана у Полицијску академију Бања Лука, у склопу цјелокупног процеса трансформације и реформе полицијске обуке.