Представници Управе учествовали на радионици о правима трансродних и интерполних особа

Дана 14. и 15.03.2019. године у Сарајеву је реализована радионица “Заштита права трансродних и интерполних особа у БиХ“ у организацији Агенције за равноправност полова Министарства за људска права и избјеглице БиХ. Радионици су присуствовали и представници Министарства унутрашњих послова Републике Српске, односно Управе за полицијску обуку. Поред представника Министарства унутрашњих послова Републике Српске, радионици су присуствовали и представници Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Омбудсмена БиХ, Министарства унутрашњих послова Федерације БиХ, Полиције Брчко дистрикта БиХ, Универзитетског клиничког центра из Тузле, кантоналних министарстава здравља и домова здравља, те представници невладиних организација.

Радионицу је отворио директор Агенције за равноправност полова БиХ, којом приликом је представила садржај и концепт радионице, истичући циљ радионице, а то је да се представе проблеми са којима се суочавају трансродне и интерполне особе у БиХ, те да се укаже на могућности превазилажења констатованих проблема од стране релевантних субјеката, међу којима су примарно здравствене институције, органи управе и полицијске агенције.

Уводно предавање је одржао представник Transgender Europe из Савјета Европе који је представио међународни регулаторни оквир који се односи на права интерполних и трансродних особа, те је том приликом истакао рецентне судске одлуке међународних судова које се односе на права ове популације. На наведено предавање се надовезао и представник Агенције за равноправност полова БиХ, који је представио одређене норме и стандарде који се односе на права трансродних и интерполних особа, указујући на непостојање референтног нормативног оквира који би у потпуности регулисао права ове популације.

Поред потенцијалних проблема са којима се суочавају трансродне и интерполне особе у здравственом сектору, радионица се посебно базирана и на својеврсне изазове који стоје пред органима управе, а односе се на промјену личног имена и пола трансродних и интерполних особа. У оквиру радионице, посебан акценат током дискусије се односио на потенцијалне изазове који постоје пред органима управе и пред полицијом приликом родног изражаја који не одговара полу у документима, те на импликације промјене пола у документима приликом утврђивања идентитета особе као полицијског овлашћења. Указано је и на улогу коју пол, као идентификационо обиљежје, има у предузимању одређених истражних и оперативно-тактичких радњи и мјера, што може представљати изазов полицији приликом рада са трансродним и интерполним особама.

Као један од начина превазилажења потенцијалних проблема, током радионице је акцентирана улога и потреба сензибилизације полицијских службеника о правима трансродних и интерполних особа, те о начинима реаговања на специфичне потребе ове популације.